Відділ освіти Ізяславської районної державної адміністрації Хмельницької області

Історична довідка

 


 

Розділ І. Історія фондоутворювача.

         Відомостей про створення установи не збереглося. До 1992 року назва установи – районний відділ народної освіти Ізяславського району Хмельницької області.

         Відповідно з розпорядженням представника Президента України по Ізяславському району №2 від 22.04.1992 року було припинено діяльність Ізяславського районного відділу народної освіти Хмельницької області.

Розпорядженням представника Президента України №29 від 27.05.1992 року затверджено структуру районної державної адміністрації одним із відділів значиться відділ освіти.

         Відповідно до розпорядження Ізяславської районної державної адміністрації №552/2012 від 06.11.2012 року організація перейменована у відділ освіти, молоді та спорту Ізяславської районної державної адміністрації Хмельницької області.

         Відділ освіти знаходиться в підпорядкуванні Ізяславської районної державної адміністрації Хмельницької області.

         Основним завданням відділу освіти являється забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості.

         В підпорядкуванні відділу знаходяться:

- 39 навчально-виховних закладів;

- 19 дошкільних закладів;

-   3 позашкільних заклади.

         Начальниками відділу були: Дем’янюк Леонтій Андрійович (1987-2005), Кирилюк Наталія Леонідівна (2005-2013), Конончук Ростислав Борисович (20.04.2013-14.10.2013), Кирилюк Наталія Леонідівна (15.10.2013 - 16.06.2016), Пилипчук Валентина Віталіївна (01.11.2016 - 03.10.2018).

         З 29.12.2018 року призначений начальником відділу освіти, молоді та спорту Конончук Ростислав Борисович.

 

Розділ ІІ. Історія фонду.

 

В фонді зберігаються справи постійного зберігання за 2007 -  2016 роки, з кадрових питань (особового складу) з 1944-2016 роки.

Зміни в складі і об’ємі фонду проходять лише в процесі експертизи цінностей документів.  Справи зберігаються в архіві, упорядковані внесені в описи по 2012 рік. Охороність документів задовільна.

В фонді відділу освіти відклались  розпорядчі, директивно-заплановані, звітно-аналітичні, інформаційні документи, що відображають діяльність за період з 1944 року по грудень 2016 року.

 

Розділ ІІ. Характеристика документів фонду.

 

З початку діяльності  в фонді збереглись починаючи з 1944 року  книги наказів з особового складу, відомості про заробітну плату  працівників відділу та підвідомчих установ.

Документів, що виходять за хронологічні  рамки, немає.

Науково-довідковими документами до описів фонду являються: описи справ, номенклатура справ та дана історична довідка.

Використання документів в основному проводиться для виконання запитів соціально-правового характеру.

 

 

 

Начальник відділу                                                                 Ростислав КОНОНЧУК